1313 લેસર કટીંગ મશીન

  • 1313 લેસર મશીન

    1313 લેસર મશીન

    નોન-મેટલ પ્રોસેસિંગ માટે વાપરી શકાય છે.જાહેરાત ઉદ્યોગ, હસ્તકલા ઉદ્યોગ, રમકડાં, કપડાં, બાંધકામ, પેકેજિંગ, કાગળ, વગેરેમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. લાગુ સામગ્રી: એક્રેલિક, MDF બોર્ડ, કપડાં, ચામડું, કાગળ, વગેરે.

    1) અલગ ડિઝાઇન: સાંકડા દરવાજામાં મૂકવા માટે સરળ (80cm પહોળાઈનો દરવાજો પણ).

    2) તમામ માર્ગદર્શિકા રેલ તાઇવાન (શાંગીન અને CSK) થી આયાત કરવામાં આવી છે અને મૂળ માર્ગદર્શિકા રેલ સ્લાઇડર્સથી સજ્જ છે.